ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ නමින් Promotional SMS යවමු ද?

ඔබගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගන්න අප වෙත පැමිණෙන්න..

අපි ගැන

අපි කොළඹින් පිටත පිහිටා ඇති Software Solutions හා Business Process Outsourcing (BPO) සමාගමක් වන අතර වසර තුනක ශ්‍රී ලාංකික සෝවාදායකයන්ගේ විශ්වාසයට හා පැසසුමට ලක්ව ඇත.

අප සමාගම සපයන සේවාවන් පිළිබඳ දැන ගැනීමට පහල බොත්තම ඔබා අප හා සම්බන්ද වන්න.

අප සපයන සේවාවන්

මෙහි අප සපයන සේවාවන් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදා වෙන්කර ඇත.

ප්‍රවර්ධන SMS ප්‍රචාරණය

ඉතා විශාල බහු ජාතික සමාගම් කරන්නාක් මෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරයටත් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ නමින්ම SMS දහස් ගණනක් ඉතාම සුළු මුදලකට යවා ඔබගේ නව හෝ පවතින ව්‍යාපරය ඉතාමත් පහසුවෙන් පාරිභෝගික ජනතාව අතරට රැගෙන යා හැක.

ව්‍යාපාර විකුණුම් පද්ධති (POS/Bill System)

දැනට ඔබ ව්‍යාපාරයේ පොත්වල ලිවීම මඟින් සිදු කරන තොග කළමණාකරණය(Stock Management), විකුණුම් රෙජිස්ටරය(Sales Register), ලදුපත හා බිල්පත් ලබාදීම(Receipt & Bill Printing), ගිණුම් කළමණාකරණය (Accounts Management) යනාදී සියළුම දේවල් පරිගණක මෘදුකාංගයක් විසින් සිදු කර ගත හැක.

ව්‍යාපාර වෙබ් අඩවි නිර්මාණය හා ඩිජිටල් අලෙවිකරණය (Digital Marketing)

ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ගැනීම හා Digital Marketing මඟින් ඔබේ ව්‍යාපාරය නව පරපුර වෙත ගෙන යා හැකි අතර මෙයට සම්බණ්ද සියළුම සේවාවන් අප විසින් සපයනු ලබයි.

අප හා සම්බන්දවන්න

Call Us

070 3800 380

Reach Us

62/4, Main Street, Diyathalawa, Sri Lanka 90150

Open Hours

Mon-Fri 08:00 - 18:30 Sat-Sun 10:00 - 14:00